ekonomireportage

Ägandets genombrott

11 min

Under många år har värdeökningen på tillgångar vida överstigit värdeökningen på konsumtionsvaror. Så mycket att vissa idag pratar om att vi i Sverige har två valutor: en tillgångsvaluta som rör sig blixtsnabbt och en lönevaluta som står helt stilla.

Det här har också inneburit att en av historiens största förmögenhetsförflyttningar skett mitt framför våra näsor. Samtidigt har det skapat en klyfta mellan de som äger och de som inte äger. Och den klyftan växer hela tiden.

Hur kommer vi att se tillbaka på den här tiden när vi har fått lite distans?

Medverkande: Gunnel Gode, Daniel Waldenström, Andreas Cervenka