Jaktbrottsrättegången

Åklagaren yrkar på sex månaders fängelse för Karl Hedin

1:58 min
  • Åklagaren yrkar på sex månaders fängelse för industriledaren Karl Hedin från Dalarna i jaktbrottsrättegången i Västmanlands tingsrätt.
  • Åklagaren menade i sitt slutanförande på sista rättegångsdagen att det är styrkt att han varit ute i syfte att döda varg.
  • Försvararen å andra sidan menar att industriledaren häktats på fel grunder, och inte fått en objektiv utredning.