Fiske

Akut läge för gäddan i Östersjön

2:03 min
  • Situationen för gäddan längs delar av Östersjökusten är akut, det anser företrädare för länsstyrelserna i Stockholm och Östergötland.
  • Jörgen Dahlin, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Östergötland, säger att ökningen av gråsäl, skarv, sportfiske och spigg är några orsaker till gäddans tillbakagång.
  • Men huvudorsaken anser han är det storskaliga kommersiella fisket till havs som enligt honom rubbat balansen i Östersjön.