ÄLDREOMSORG

Ensamma äldre tvingas bo kvar hemma

2:15 min
  • Minst 1000 personer fick avslag på att få flytta till ett vård- och omsorgsboende för äldre, under första halvåret i år, visar unik statistik som Ekot tagit fram.
  • Bland de som nekats en plats finns exempel på ensamma äldre som är både sjuka och känner sig rädda eller isolerade.
  • ”Det är aldrig rimligt att äldre personer som har ett behov av äldreomsorg i någon form istället får bo otrygga i sitt eget hem”, säger socialminister Lena Hallengren.

En av de äldre som inte beviljades en plats på äldreboende är Maj Britt Porsander i Västerås.

– Man kände sig väldigt utanför naturligtvis. Och att om det är något man känner, man vill gärna prata med någon, säger hon.

Under vårvintern 2021 blev det allt svårare för då 94-åriga Maj Britt Porsander att klara sig hemma. Hennes dåliga syn, i kombination med minnesproblem, yrsel och hallucinationer bidrog till att hon kände sig allt mer ensam, otrygg och deprimerad.

– Hon har mått dåligt, hon har mått jättedåligt. Förr har jag aldrig sett mamma gråta, men nu efter det här har hon väldigt lätt till gråten. Även då i samband med de här drömmarna och hallucinationerna som hon har haft, säger hennes son Ebbe Porsander.

I Ekots genomgång hittar vi, till exempel bara från september i år, flera personer som är över 90 år, har olika typer av sjukdomsproblematik och känner sig isolerade, deprimerade eller otrygga – och där kommunerna och sen även förvaltningsrätten bedömt att de inte ska ha en plats på vård- och omsorgsboende.

En 91-årig kvinna, som bland annat hade nedsatt syn och svårt att röra sig i bostaden, hann avlida innan förvaltningsrättens beslut – ett avslag – hann meddelas.

Maj Britt Porsander överklagade också kommunens avslag till förvaltningsrätten, men fick nej även där. Hon bedömdes klara sig med hemtjänst, precis som kommunen menat.

– Det kommunala uppdraget innebär att fördela begränsade resurser till de som är mest behövande, alla som vill kan inte få, säger Karin Andreasson, enhetschef för biståndsenheten äldreomsorg i Västerås stad.

Dessutom poängterar hon att det för personer med demens är bra att bo kvar hemma så länge det går för att demensen inte ska försvåras, och att det politiska beslutet i kommunen är att enskilda ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Det saknas rikstäckande statistik för hur många äldre som får avslag på sina ansökningar om att få flytta till vård- och omsorgsboenden. Men Ekot har samlat in statistik från 202 av Sveriges 290 kommuner. Den visar att minst 1 000 ansökningar om att få flytta till vård- och omsorgsboenden under det första halvåret i år avslogs, bland dem kan vårdbehovet variera.

Betydligt fler, minst 13 800 beviljades under samma period och i samma kommuner. Men flera kommuner betonar att det finns ett mörkertal kring avslagen, eftersom vissa som vill söka plats på ett äldreboende väljer att låta bli, eller drar tillbaka sin ansökan, när de i samtal får reda på att deras ansökan troligen skulle avslås.

– Min generella bild är inte att vi har 90-åringar med stora medicinska behov som inte får sina behov tillgodosedda i svensk äldreomsorg, men med det sagt är det klart så att personer som du nu beskriver naturligtvis ska känna att de får den äldreomsorg som de behöver, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Är det rimligt att den här typen av äldre personer mot sin vilja måste bo kvar hemma?

– Det är aldrig rimligt att äldre personer som har ett behov av äldreomsorg i någon form istället får bo otrygga i sitt eget hem. Även om man kan möta dem med olika insatser så är det viktigt att äldreomsorgen verkligen möter dem så att de känner den trygghet som de har rätt att känna på ålderns höst.

Efter att nu 95-åriga Maj Britt Porsander i somras påbörjat en cancerbehandling var hon så medtagen att hon inte klarade att ta sig upp ur sängen, enligt sonen Ebbe Porsander, och efter ett tag fick hon ett nytt beslut från kommunen. För några veckor sedan fick hon så flytta in på ett vård- och omsorgsboende.

– Så tack vore en cancer, så kom hon ändå in här, säger Ebbe Porsander.