lex maria

Äldre föll och lämnade blodpöl – fick sjukvård först dagen efter

0:37 min
  • Trots att en person som åt blodförtunnande medel på ett äldreboende i Markaryd föll och det hittades en blodpöl på golvet så undersökte aldrig sjuksköterskan patienten själv utan lät omvårdnadspersonal göra kollar av personen.

  • Orsaken skall ha varit att sjuksköterskan inte mådde bra och inte ville smitta omsorgstagaren.

  • Morgonen efter tillkallades dock ambulans när pulsen sjönk. Personen visade sig ha en njurinflammation.

Det hela kunde lett till en allvarlig vårdskada skriver kommunen i en Lex Maria-anmälan
och Inspektionen för vård och omsorg skall nu utreda händelsen.

Isak Hammarström
0470-72 60 98

Henric Bingström
0470-72 60 72