Undersökning

Äldre känner sig osynliggjorda i medier

1:57 min
  • Äldre upplever att de sällan får synas i media och reklam, de anser oftare att de avbildas negativt jämfört med yngre när det till exempel handlar om olyckor eller felaktig vård.
  • Det visar årets undersökning från Rättvisaren som 2 000 svenskar besvarat.

  • "Jag syns nog ganska mycket i media, inte minst för att jag är med i ett antal föreningar", säger Bengt Asterling från Varberg som inte känner sig osynliggjord.