Äldre män födda utomlands har större risk att dö med covid-19

3:21 min

Det är störst risk att dö med covid-19 för äldre män med låg inkomst som är födda i ett annat land. Det visar en undersökning från tidningen Dagens Nyheter.

Den 11 mars förra året dog den första personen med sjukdomen covid-19 i Sverige. Personen var 70 år och hade andra sjukdomar. Sedan dess har över 13 000 personer dött med sjukdomen.

Tidningen Dagens Nyheter, DN, har undersökt vilka som har dött med covid-19 i Sverige. De har tittat på siffror från myndigheterna Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån, SCB. Nästan alla som har dött var äldre personer över 70 år. De allra flesta, nästan 75 procent av alla döda, var över 80 år. Många fler män än kvinnor har dött. Risken att dö är också högre för personer med låg inkomst och låg utbildning.

Men statistiken visar också att det är mycket större risk att dö med covid-19 för personer födda i ett annat land. Särskilt i början av pandemin, i den första vågen av coronaviruset. Då var risken att dö för äldre utlandsfödda nästan 120 procent högre än för personer födda i Sverige. Risken var särskilt högre för personer födda i Somalia, Finland, Jugoslavien, Syrien och Turkiet.

Forskarna som DN har pratat med vet inte riktigt varför. En orsak kan vara att de utlandsfödda också hade lägre inkomst och bodde i områden där många bor tillsammans i trånga lägenheter.

Hög ålder är den största risken för att dö med covid-19. Nu när många äldre personer får vaccin, så minskar dödligheten. Det är färre äldre som dör nu sedan vaccineringen har kommit igång, säger Folkhälsomyndigheten.