VÄRMEBÖLJOR

Äldre ska skyddas mot värmen

2:01 min
  • Hur varmt det får vara inomhus ska nu ses över av Folkhälsomyndigheten.

  • Ekots kartläggning har visat att det på flera äldreboenden görs för lite för att få ner temperaturerna vid exempelvis värmeböljor, enligt ansvariga på boendena.

  • När Folkhälsomyndigheten nu gör om de allmänna råden läggs ett större fokus på värme, säger projektledare Elin Stenberg.

– Det blir värmeböljor oftare nu. Det kommer att bli fler värmeböljor i framtiden. Nuvarande vägledning har mer haft fokus på kyla, säger Elin Stenberg.

Det är framför allt riskgrupper som kroniskt sjuka och äldre som drabbas hårt vid värmeböljor. 2018 beräknas att över 600 personer kan ha dött på grund av värmeböljan i Sverige.

I de allmänna råd som finns i dag får temperaturen inte överstiga 26 grader inomhus en längre tid, eller 28 grader kortvarigt.  Men enligt mätningar som gjorts kan det bli varmare än så på äldreboenden. De temperaturgränser som finns nu gäller inte heller vid ”extrema väderförhållanden”, som vid exempelvis en kraftig värmebölja.

Men det här är något som kan förändras när Folkhälsomyndigheten nu gör om råden. För det som var extremt varmt tidigare kan komma att bli det nya normala:

– En kortare värmebölja är ju inte extrem längre, vädret har förändrats, säger Elin Stenberg.

Ekots undersökning visar att chefer på äldreboenden från olika delar av landet själva anser att det görs för lite för att hålla nere inomhustemperaturerna. Så här skriver några till Ekot:

”Värmen tar hårt på våra äldre. Alla äldreboenden borde få fast kylsystem”

”Det finns stort behov av aircondition i lägenheterna och i de allmänna utrymmena”

”Fastighetsägarna borde ta större ansvar”

”Alla vet att äldre människor har svårt att hantera värmeböljor och kan dö av det, men ingen tar frågan på allvar och gör något åt det”

Ansvaret för inomhustemperaturerna kan vara delat mellan dem som driver ett äldreboende och fastighetsförvaltaren.

Lotta Johannessons pappa Curt Persson bodde på ett äldreboende i Helsingborg. Han dog i samband med värmeböljan 2018. Äldreboendet granskades av IVO, vilken inte kritiserade verksamheten som drivs av Vardaga. Fastighetsförvaltaren har sedan dess också bytt fönster i byggnaden så att de nu har solskydd.

Men Lotta Johannesson tycker att äldreboenden borde ta ett större ansvar för att hålla nere temperaturerna inomhus.

– Har man ett uppdrag så får man ju se till så att de äldre har det bra. Det är därför de bor på ett äldreboende – av en anledning, säger hon.