Länstrafiken

Äldre stannar hemma – färre färdtjänstresor under pandemin

1:48 min
  • Färre har bokat färdtjänst- och sjukresor under pandemin, vilket kan bero på att äldre och sjuka rört sig mindre utanför hemmet.
  • "Några kanske har möjlighet att åka med någon närstående, men via oss har de beställt mycket färre resor", säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.
  • Ett stort biljettapp har resulterat i ett dåligt 2020 för länstrafiken, men att serviceresorna blivit färre har vägt upp för JLT.