BEREDSKAP

Äldreboenden saknar reservström – kommuner vittnar om problem

1:59 min
  • Flera kommuner vittnar om problem och risker på äldreboenden om strömmen slås ut.

  • Fler än 600 äldreboenden saknar reservsystem för att kunna få el vid ett strömavbrott, visar Ekots kartläggning.

  • "Människor kan dö vid en flytt," säger Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad.

– I dagsläget skulle vi gärna se att det var fler äldreboenden med reservkraft, många saknar det i dag. Personer som bor där är väldigt sårbara, och vi vill absolut inte behöva evakuera folk, för många klarar inte av en sådan flytt, de dör, klarar inte av det helt enkelt, säger Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad.

Andra kommuner skriver exempelvis så här om problem vid elavbrott när äldreboendena saknar tillgång till reservkraft:

"Fick strömavbrott under ca 8 timmar dagtid. Ca 30 grader kallt utomhus. Temperaturen inomhus sjönk fort på morgonen men bibehölls under dagen pga solinstrålning."

"Ett kortare strömavbrott förra året som slog ut möjligheterna till mat."

Kommuner skriver också om att både värme och ventilation kan påverkas. Hissarna kan stanna, och digitala lösningar för både lås och läkemedelsskåp gör också dem känsliga.

– Har du sedan kylar för mediciner, blir de för varma så förstörs medicinerna. Har du teknisk utrustning som är beroende av el så får du handköra dem, och det kräver mycket mer bemanning och personal om det ens går att göra, säger Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad.

Det finns inget absolut lagkrav på att äldreboenden ska ha så kallad reservkraft för att kunna få el vid strömavbrott, säger Jan-Olof Olsson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Men i princip borde alla äldreboenden ha säkrat sin elförsörjning genom reservkraftverk för att kunna upprätthålla verksamheten under ett strömavbrott.

Men så ser det alltså inte ut.

När Ekot frågar kommunerna, visar det sig att mer än 600 äldreboenden står utan tillgång till såväl stationära som mobila reservkraftverk. Det av de sammanlagt cirka 1 200 äldreboenden vi fått svar om, från närmare 200 kommuner.

Samtidigt säger kommuner att det kan bo personer på äldreboendena som är beroende av medicinsk utrustning som går på ström, och vars batteri-backup kanske bara räcker i några timmar.

Det här får Jan-Olof Olsson, från MSB, att reagera:

– Ja, kommunerna tar en väldigt stor risk här. Och vissa verksamheter är viktigare än andra, och de kallar vi samhällsviktiga, säger han.

De flesta kommuner räknar också sina äldreboenden som så kallad "samhällsviktig verksamhet", säger Jan-Olof Olsson.

– Det är de saker man ska ta speciell hänsyn till, exempelvis säkra upp med reservkraft.

Men hur kan det se ut så här då, tror du?

– Jag pratar en hel del med beredskapshandläggare och teknisk driftpersonal ute i kommuner och regioner, och de är ofta frustrerade för när de föreslår sådana här investeringar för om risken skulle inträffa så får de ofta nej endera i organisationen eller i den politiska ledningen. Att man är inte redo att ta den här investeringen, utan tar risken i stället, säger Jan-Olof Olsson, MSB.