FÖRELÄSNING

Alkoholföreläsning: "Var en supermormor och inte en mormor som super"

1:25 min
  • Alkoholkonsumtionen ökar bland personer som är 65 år och äldre, och nästan en av fyra kvinnor i 70-årsåldern klassas som riskbrukare, enligt Folkrörelsen mot droger.

  • Under torsdagen arrangerar de en konferensen med fokus på äldres alkoholkonsumtion, tillsammans med Regionen och länets kommuner.

  • "Ju äldre vi blir blir vi kortare och torrare, vilket gör att det inte behövs så mycket alkohol förrän vi faktiskt får problem", säger en av föreläsarna Susanne Rolfner Suvanto, från kunskapsföretaget Omvårdnadsinstitutet.