ESTONIA

Alla Estonia-filmer från i somras nu släppta

1:51 min
  • Haverikommissionen har nu offentliggjort alla filmer från sommarens dykningar vid Estonias förlisningsplats.
  • Totalt närmare åtta timmars material visar fartyget från nya perspektiv och tydligare än någonsin.
  • ”Vi får ut en hel del av de här bilderna”, säger Jonas Bäckstrand från Statens Haverikommission. 

– Ja, vi är positivt överraskade över att siktförhållandena var så pass bra. Det har ju varit en poäng här att både kunna filma de två hålen och de ställen som vi har bedömt som mer intressanta. Men ja, vi får ut en hel del av de här bilderna, säger Jonas Bäckstrand.

Totalt sju olika filmer, som omfattar cirka åtta timmars dykning med ROV-kamera i somras, finns nu alltså tillgängliga för allmänheten att se. Filmerna är publicerade på den estniska haverikommissionens hemsida.

Kameran rör sig i både kortare och längre sekvenser längs fartygets samtliga sidor, utom ovansidan som är vänt nedåt mot havsbotten. Förutom att ta en närmare titt på de två uppmärksammade hålen på styrbord sida, som Ekot publicerade nya filmer på för ett par veckor sen, så undersöker undervattenskameran bland annat öppningen in till bildäck, där haverikommissionen sedan tidigare konstaterat att bogrampen nu på något sätt fallit av och ligger på sidan lutad mot skrovet.

– Då har vi ju bland annat filmat runt gångjärnen och fästena för att kunna analysera orsakerna till att den inte längre är på sin plats, säger Jonas Bäckstrand.

Kan man redan nu säga någonting om det?

– Vi försöker undvika att säga nånting allt för bestämt ännu. Men vi har ju filmat för att kunna bedöma hur till exempel materialutmattning kan ha påverkat.

På en av filmerna tar sig kameran även in en bit på bildäck. Jonas Bäckstrand säger att man nu för diskussioner om att eventuellt ta sig längre in på bildäck med kamera vid nästa expedition i vår. Men ingenting är beslutat än.

– I det här läget så blir det ju också en fråga om i vilken mån vi ska ta bilder inne på bildäck. Det får vi återkomma till. Det är diskussioner som vi för just nu.

Det här nya stora och unika filmmaterialet ska inte ses som en noggrann och ordentlig genomgång av fartyget, säger Jonas Bäckstrand. Det som filmades den här gången var de delar som blev intressanta att titta närmare på efter de inledande sonarundersökningarna i somras. Vid nästa resa i vår kommer man göra en så kallad fotogrammetri, som ska skapa en högupplöst tredimentionell bild av hela vraket.

Redan nu har haverikommissionen sett att Estonia har fler skador än vad man tidigare känt till. Förutom de två uppmärksammade och dokumenterade hålen upptäcktes dessutom i somras en 22 meter lång inbuktning längs styrbordssidan mellan de här hålen. Vad alla dessa skador beror på är för tidigt att säga än, säger Jonas Bäckstrand.

– Vi vill vara försiktiga med att dra slutsatser. Vi får återkomma till det när vi har analyserat färdigt materialet.