Chile

Collin: ”Alla hade höga halter av tungmetaller i sitt urin”

2:00 min
  • FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar hård kritik mot Sverige och metallföretaget Boliden. Det handlar om det giftiga gruvafall som bolaget fraktade till norra Chile i mitten av 80-talet och som sägs ha orsakat allvarliga hälsoproblem hos lokalbefolkningen.
  • Sveriges Radios tidigare Latinamerikakorrespondent Lotten Collin har träffat flera av de chilenare som ska ha drabbats.
  • ”Människor gavs hustomter utan att veta att det hade dumpats en stor hög med arsenik, bly och kvicksilver precis intill. Alla jag träffade hade höga halter av tungmetaller i sitt urin”, säger Lotten Collin.

Boliden och regeringen tillbakavisar kritiken. Boliden menar att det bara handlar om missuppfattningar och faktafel.