UNDER TALIBANERNA

Allt dystrare utsikter för flickors utbildning i Afghanistan

1:52 min
  • Talibanernas talesperson har sagt att en säker muslimsk studiemiljö krävs innan flickor kan få återvända till skolan.
  • Uttalandet tolkas som att det finns en risk för en återgång till de hårda inskränkningar för kvinnor och flickors rättigheter som gällde när talibanerna hade makten på 1990-talet.
  • ”Jag drömmer om att bli en duktig läkare för att tjäna mitt folk, mitt land och min familj och arbeta i samhället”, säger studenten Marwa i Kabul som väntar på att få gå tillbaka till skolan.