Försvarsmakten

Allt fler kontaktar Pliktrådet om kränkningar och sexuella trakasserier

1:58 min
  • Pliktrådet, som ska bevaka de värnpliktigas intressen, säger till Ekot att det blir allt vanligare att de kontaktas av personer som säger sig ha utsatts för till exempel sexuella trakasserier.
  • Många av dem vet inte var de ska vända sig eller är rädda för sina befäl.
  • Enligt försvarsmakten görs nu flera utbildningsinsatser av befäl och det utredningsstöd som försvaret tillsatte för att utreda händelser mellan anställda efter metoo-uppropet även kommer att börja användas för värnpliktiga.