Debatten om att allt fler kvinnor ”gifter ner sig”

9:54 min
  • Enligt sociologen Emma Engdahl är relationsmarknaden i förändring och
    i takt med att kvinnorna blir allt mer välutbildade, får mer makt och
    högre status räcker männen med hög utbildning och inkomst helt enkelt inte till.

  • "Vi står inför en omdaning av kärleksrelationerna där fler kvinnor behöver gifta ner sig" säger hon bland annat i en i artikel i Svenska Dagbladet

  • Hör Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet och Eric Rosén, biträdande kulturchef på Aftonbladet.