DIGITALA KRÄNKNINGAR

Allt yngre barn kränks på nätet – Rim, 12 år: Hotades flera gånger

1:54 min
  • I Sveriges Radios enkät om digitala kränkningar uppger 52 procent av de 133 skånska låg- och mellanstadierektorerna som svarat, att de upplever att allt yngre barn utsätts för kränkningar via mobilen eller datorn. 
  • "Det kan vara grova påhopp det handlar om", säger Patrik Gärd, rektor på Frostaskolan i Hörby, där man valt att polisanmäla några digitala kränkningar elever emellan.
  • "Jag har blivit hotad flera gånger", säger 12-åriga Rim Hamze på Hermodsdalsskolan i Malmö