Granskning

Allvarliga brister när patienter skrivs ut ur slutenvård

2:00 min
  • Det finns allvarliga brister i hanteringen av patienter som skrivs ut från slutenvården men som är i fortsatt behov av vård.
  • Det visar en granskning som Stadsrevisionen gjort.
  • "I Enskede-Årsta-Vantör blev noll procent av de som skrevs ut kallade till sip-möte", säger Erik Slottner (KD), äldrenämndens ordförande.