ELKRISEN

Amerikanska IT-jättar får elrabatt för energislukande serverhallar

2:07 min
  • Sveriges datorhallar förväntas i år förbruka cirka tre TWh el, enligt studien Datacenter i Sverige. Det motsvarar ungefär hela Uppsala läns förbrukning, enligt Lars Nordström, professor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  • Företagen betalar 0,6 öre i skatt per kWh istället för 36 öre som hushållen, hittills i år har dataföretagen fått 420 miljoner kronor i rabatt enligt Skatteverkets uppgifter.

  • Utanför Katrineholm har Amazon Web Services en serverhall vilket enligt Nils Tommy Olofsson, ordförande på Villaägarnas riksförbund i västra Sörmland, påverkar orten.