Lördag 18 september 2021

Amiralfjärilens färggranna vingar bär den hit från Sydeuropa

7:13 min

I försommartid kommer de första amiralfjärilarna till Sverige, slitna efter övervintring i Sydeuropa och flygning norrut. Det stora antal amiraler som syns i augusti-september har kläckts här och flyttar tillbaka söderut. Fjärilsexperten Hans Karlsson berättar i sin trädgård på Öland, om amiralen och ett möte med nära släktingen tistelfjäril som också flyttar.