CORONAPANDEMIN

Allt färre skrivs in på sjukhus på grund av covid-19

1:35 min
  • Andelen inlagda patienter med covid-19 som huvuddiagnos sjunker tydligt sedan mitten av december och ligger nu på cirka 60 procent, visar statistik från Socialstyrelsen.

  • Patienterna som skrivs in med covid-19 har i allt högre utsträckning sökt vård för något annat.

  • Covid-19 försvårar många vanliga sjukdomstillstånd, som hjärtkärlsjukdomar och luftvägssjukdomar.