ARBETSMILJÖFRÅGOR

Aneby pastorat har brister i sitt arbete med arbetsmiljön

0:32 min
  • Aneby pastorat har brister i sitt arbete med arbetsmiljön, som måste åtgärdas före halvårsskiftet, annars finns risk för vite, skriver Arbetsmiljöverket i en rapport.
  • Arbetsmiljöverket kräver bland annat att policyerna mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier förbättras, enligt Smålands-Tidningen.
  • Aneby pastorat måste också bli bättre på rapportering av ohälsa, olycksfall och tillbud.