Pandemi

Anhöriga i kläm när dagverksamhet stängs

3:24 min
  • När dagverksamheter för personer med demenssjukdom har tvingats stänga eller ändra form, hamnar anhöriga i kläm.
  • Verksamheterna har fungerat som en inofficiell avlastning och när den nu begränsats riskerar anhöriga att inte mäkta med. "Anhöriga riskerar både psykisk och fysisk ohälsa", säger demenssjuksköterskan Anna Ekberg. 
  • "Många anhöriga har gått lite på knäna och det har ju inneburit att en del kanske hamnat på särskilt boende lite tidigare än vad man kanske skulle gjort annars", säger avdelningschef Therese Stjerna.