VÄRNAMO

Anmälningar till socialtjänsten glömdes bort när den ansvarige tog semester

1:39 min
  • Elva anmälningar till socialtjänsten i Värnamo blev liggande obehandlade under tre veckor i sommar när den som var ansvarig gick på semester.

  • Två av anmälningarna handlade om behov av tvångsvård för missbrukare. Händelsen har nu lex-Sarah-anmäts.

  • Ansvarig chef skriver i anmälan att förvaltningen har skärpt rutinerna inför överlämningen innan semester för att något liknande inte ska kunna inträffa.