UTBILDNING & SKOLA

Anna Ekström (S) slår ifrån sig Pisa-kritik: “Håller inte med”

1:58 min
  • Riksrevisionen utdelade hård kritik mot både regeringen och Skolverket i våras, när de presenterade sin rapport om Pisa-undersökningen 2018, där alldeles för många hade undantagits från att delta.
  • I en skrivelse till riksdagen instämmer regeringen i en del av kritiken, men inte allt.
  • ”Regeringen håller inte med Riksrevisionen om att det gjordes för lite från regeringens sida för att ta reda på vad som gällde med Pisa 2018”, säger Anna Ekström (S) utbildningsminister.

Riksrevisionen utdelade hård kritik mot både regeringen och Skolverket i våras, när de presenterade sin rapport om Pisa-undersökningen 2018, där alldeles för många hade undantagits från att delta. I en skrivelse till riksdagen instämmer regeringen i en del av kritiken, men inte allt. Anna Ekström (S) är utbildningsminister:

– Regeringen håller inte med Riksrevisionen om att det gjordes för lite från regeringens sida för att ta reda på vad som gällde med Pisa 2018. Däremot så håller regeringen med Riksrevisionen när Riksrevisionen tycker att regeringen och/eller Skolverket borde ha uppmärksammat vissa felaktigheter i en senare OECD-rapport, där OECD gjorde en granskning av det svenska deltagandet i Pisa.

De internationella Pisa-undersökningarna genomförs av OECD vart tredje år, sedan år 2000. Det som undersöks är 15-åriga elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

De svaga svenska resultaten har varit en ständig källa till besvikelse för varje regering som tvingades kommentera dem. Men undersökningen 2015 framstod som en vändpunkt, kurvorna pekade uppåt. Samma sak med undersökningsresultatet 2018, kurvorna fortsatte åt rätt håll.

Men sedan kom kritiken om att allt fler elever inte hade tillåtits att delta i Pisa. Med hänvisning till funktionsnedsättningar eller bristande kunskaper i svenska på grund av att de nyligen flyttat till Sverige, så exkluderades de. Det var fel, men den positiva trenden beror inte på det felet, anser Anna Ekström.

– Regeringen konstaterar att resultaten jämfört med 2012 ändå står sig, säger Anna Ekström, utbildningsminister till Ekot.

Pandemin tvingade fram en senareläggning av Pisaundersökningen 2021, till nästa år. För att få en enhetlig och korrekt bedömning av vilka elever som ska delta i Pisa 2022 har regeringen gett Skolverket i uppdag att ta fram förslag. Den rapporten presenteras nästa vecka.