PSYKISK OHÄLSA

Annas dotter fick vänta på vård: Det fanns ingen hjälp att få

2:00 min
  • Köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin runt om i landet får stora konsekvenser för barn och unga, det har Ekot rapporterat om idag.

  • Anna anmälde region Jönköping till Ivo när hennes dotter Hedda mådde väldigt dåligt i väntan på vård.

  • “Jag tänker mig att hon inte är ensam om den här berättelsen”, säger regionrådet Rachel De Basso (S) i region Jönköping.

– Jag blir ju självklart oerhört berörd av hennes berättelse. Vårt mål är ju att varje barn och varje ungdom ska växa upp och få ett gott liv och gå in i vuxenlivet med god hälsa, men er utredning bekräftar ju den allvarliga situation som många barn och unga befinner sig i säger regionrådet Rachel De Basso (S), som också är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård i region Jönköping.

Det är kö till barn- och ungdomspsykiatrin på många håll i landet. En genomgång som Ekot gjort av anmälningar mot BUP till Inspektionen för vård och omsorg visar att en av de vanligaste orsakerna till anmälan är långa väntetider.

Runt 200 av ungefär 500 klagomål och Lex Maria-anmälningar de senaste fem åren handlar om detta.

Det är främst föräldrar som anmäler och många uttrycker en stor hopplöshet och förtvivlan.

Anna i Jönköping anmälde vården av sin dotter:  

- Jag ringer och ringer och ringer och de säger bara att ja, tyvärr, det är si och så många före och det är tjugofem före och det är trettio före och allt vad det är, och det är två till tre månader kvar säger de. 

Hur kändes det som mamma?

-Det var hemskt. Det var fruktansvärt att se att ens barn ber om hjälp och behöver hjälp och det finns ingen hjälp att få.

Efter mer än fyra års kontakter och olika typer av stöd och samtal hos barn- och ungdomspsykiatrin i Jönköping får Annas dotter Hedda en neuropsykiatrisk utredning och en hjälp som de upplever fungerar.

Ivo tog inte upp fallet då man menar att hon inte påvisat någon allvarlig vårdskada, men Anna och Hedda tror att tidigare hjälp räddat hennes skolgång.

Regionrådet Rachel De Basso (S) är del av den blocköverskridande koalition som styr region Jönköping :

–Vi kan ju rent historiskt se att barn och ungdomspsykiatrin inom Jönköpings län har varit underfinansierad. När vi tillträdde så har vi tagit tag i den här frågan och skjuter till mer resurser.

När kommer barn och unga som mår psykiskt dåligt inte behöva vänta på vård i Jönköping?

–Ju tidigare desto bättre. Förra året var vi uppe i tusen utredningar totalt. Detta innebär ju att det blir många barn som kommer att få en behandling med uppföljning av läkemedel och skulle det vara så att det behövs ytterligare resurser, då behöver vi gå vidare med den biten också.

Hedda och Anna heter egentligen något annat.