VINDKRAFT

Ansökan är inlämnad: Holmen vill bygga 32 vindkraftverk på två områden

1:59 min

14 vindkraftverk utanför Igelfors och 18 utanför Simonstorp, det är vad Holmen slutligen ansöker om att bygga. Det planerade tredje området söder om Simonstorp skrotas helt.

Nu ligger ansökan om vindkraftsbygget på Länsstyrelsens bord och sedan kommer även berörda kommuner få vara med och tycka till.

Den generella bedömningen av Holmen är att vindkraftverken kommer ha påverkan på omgivningen, men att den är liten.