Götene

Anställd inledde relation med brukare

0:58 min
  • En anställd i Götene kommun inledde en relation med en brukare inom kommunens vård och omsorg.
  • Kommunen ser det som allvarligt att anställda brister i yrkesetik genom att inleda en relation med en brukare som är i en beroendeställning, och varslar därför om en skriftlig varning.
  • Det finns också anklagelser om stöld av pengar, och där uppmanas brukaren att göra en polisanmälan.