Enligt UNHCR

Antalet flyktingar ökade förra året – trots pandemin

1:44 min
  • Antalet flyktingar i världen fortsatte att öka förra året trots pandemin och nedstängda samhällen, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR och dess årsrapport Globala trender.
  • 82,4 miljoner människor var på flykt förra året på grund av strider, förföljelse och våld - över hälften inom sitt eget land såsom Colombia, Syrien och Kongo.
  • UNHCR manar världens ledare att engagera sig mer i freds- och konfliktlösning för att vända trenden med allt fler på flykt.