Läkemedel

Antibiotikaanvändningen fortsätter öka

2:00 min
  • Användningen av antibiotika fortsätter att öka i världen men samtidigt ökar även antibiotikaresistensen visar en ny studie.
  • Uppgången finns både i låg- och medelinkomstländer där äldre billiga antibiotika blivit mer tillgängliga och i dem  länder där inkomsterna är högre.
  • Mycket antibiotika används felaktigt och forskare varnar för att den antibiotikaresistensen som detta leder till är som en långsam pandemi.