UTREDNING:

Antibiotikamärkning för kött ska utredas

1:45 min
  • Regeringen tillsätter utredning om kött kan förses med deklaration av hur mycket antibiotika som används i djuruppfödningen
  • Sveriges bönder använder mindre antibiotika än i många andra länder, men det är svårt att veta för konsumenter
  • "Sverige vill bidra till att minska den globala antibiotikaanvändningen och därmed också minska risk för resistens", säger miljöminister Per Bolund.