CORONAVIRUSET

Antikroppar från äldre i länet ska ge svar om tredje vaccindos

1:52 min
  • Äldre som bor på särskilda boenden i Jämtlands län ska delta i ett forskningsprojekt, som kan ge svar på om och när äldre kan få en tredje dos coronavaccin.
  • Det är Jämtlands län tillsammans med Västerbotten och Örebro som deltar i studien som leds av Umeå Universitet.
  • Genom att mäta nivåer av antikroppar i blodet, vill man med studien avgöra om äldre behöver en tredje vaccindos. Något som Folkhälsomyndigheten vill ha mer underlag på.