Detta är Sveriges Radios öppna API

API:t får användas till digitala tjänster där Sveriges Radios material länkas. Det kan användas för att t.ex. hämta poddflöden, kanalinformation eller annat  material som finns i API:t. Alla får använda API:t om villkoren efterföljs.

Villkor för användning av Sveriges Radios öppna API (nedan API:t)

 1. Innehåll som finns i API:t kallas Materialet. Det får endast användas genom länkning och/eller streamning. Materialet får således inte lagras, laddas ner, kopieras eller bevaras på annat sätt än genom tillfälliga kopior (i enlighet med 11 a § upphovsrättslagen) av den tjänst som använder API:t. Materialet får följaktligen inte modifieras på något sätt.

 2. Användningen av Sveriges Radios linjära kanaler får enbart ske efter företagets skriftliga godkännande. Som regel sker godkännandet enbart i undantagsfall där det krävs av tillgänglighetsskäl, exempelvis när det finns tekniska begränsningar som gör det omöjligt att nå publiken på något annat sätt än via tredjepartsaktörer eller aggregatorer.

 3. Det ska tydligt framgå att Materialet kommer från Sveriges Radio. Därför får man använda Sveriges Radios varumärken där de finns i API:t, dvs. tillsammans med respektive kanal, program, podd eller dylikt. Hur det ska se ut förklaras i grafiska riktlinjer.

 4. Vid användning av Materialet ska publiken enkelt kunna hitta det. Det innebär att materialets position på tjänsten inte ska missgynnas i förhållande till andra innehållsleverantörers material eller plattformsföretagens eget material.

 5. Materialet inklusive Sveriges Radios varumärken får inte användas i marknadsföring utan Sveriges Radios föregående godkännande.

 6. Reklam får aldrig kopplas direkt till Materialet.

 7. Materialet får användas bakom betalvägg men måste också finnas tillgängligt gratis hos tjänsten.

 8. Materialet får inte användas för maskininlärning utan Sveriges Radios föregående godkännande.

 9. Vid användning av API:t ska Sveriges Radio på begäran tillhandahållas anonymiserad användardata, i linje med regelverket för datasäkerhet och integritet, som genererats ur användning av Materialet.

 10. Materialet får inte användas på ett sätt som riskerar att skada Sveriges Radios oberoende eller trovärdighet.

 11. Dessa villkor kan ändras av Sveriges Radio vid behov.

Frågor om API:t kan skickas till josefina.mostrom@sr.se

Frågor om marknadsföring kan skickas till christian.rauch@sr.se

Om du vill använda Materialet på annat sätt, vänligen kontakta tomas.granryd@sr.se

Här ligger dokumentationen