Är VD-bonusar föråldrade?

7:58 min
  • Ger bonusar företagens VD en extra morot att nå resultat eller är det en förlegad kvarleva? 
  • Det är en fråga som kommit upp till diskussion när stora företag ändrade villkoren för att bonusar skulle kunna betalas ut trots pandemikrisen.
  • Hör en diskussion mellan Lars Oxelheim, professor som är knuten till Institutet för Näringslivsforskning och Henrik Martin som driver en konsultfirma som bland annat jobbar med att utveckla medarbetare.