CORONAVIRUSET

Arbetsplatser missar uppföljning för att minska smittspridningen

1:59 min
  • Även om det görs anpassningar i arbetsmiljön för att minska smittspridningen missar många arbetsplatser att följa upp det arbetet, enligt Arbetmiljöverket.

  • "Lokalt kanske det inte fungerar och det vi kan se då är att de arbetsplatserna inte har ett bra sätt att följa upp de åtgärder som vidtagits" säger Ulrika Scholander, sektionschef för inspektionsavdelningen vid Arbetsmiljöverket.