Svenska kyrkan

Ärkebiskopen: Omöjligt krav att alla präster ska viga samkönade par

1:03 min
  • Flera kyrkopolitiker på riksnivå vill att alla nya präster ska vara beredda att viga samkönade par, enligt en enkät från Kyrkans tidning. I dag kan en enskild präst säga nej till att viga samkönade par.
  • Ärkebiskop Antje Jackelén säger att det inte går att ställa kravet att alla nya präster ska viga samkönade par.
  • "Det strider mot trosbekännelseläran" säger hon i Studio Ett.