SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopen: "Vi ber om ursäkt"

0:58 min
  • I närvaro av många samiska vittnen från bland annat Svenska kyrkans Samiska råd, Sametinget och flera samiska organisationer samt Svenska kyrkans samtliga biskopar och biskoparna från Norge, Finland och Kanada så framfördes ursäkten i Uppsala domkyrka. 

  • "För detta ber jag å svenska kyrkans vägnar om ursäkt. Det gjorda kan ej göras ogjort, men vi kan känna ånger över vår delaktighet i Sveriges koloniala historia", sa ärkebiskop Antje Jackelén.