NATUR

Arten som orsakar skador för miljardbelopp finns nu i Sverige

1:48 min
  • Stenmården som orsakar skador för miljardbelopp på kontinenten har nu påträffats i Sverige.
  • Utöver att den ställer till det i naturen så utgör den även en fara för människan, då den söker sig till bilar och hus för att gnaga elkablar.
  • "Vi har nu en etablering på gång i nordöstra Skåne där vi har fem fynd totalt", säger Per-Arne Åhlén som är projektledare för Invasiva.se, den grupp som jobbar med att bekämpa invasiva djurarter i hel landet.