ett år med corona

Åsa vill lyfta fram lokalvårdarnas roll: Vi städar så att ni kan jobba

1:25 min
  • Under året som corona haft sitt grepp om Gävleborg är det många yrkesgrupper som ställt om för att kunna tackla pandemins utmaningar.
  • Lokalvårdaren Åsa Holmgren tycker att hennes skrå ofta hamnat i skymundan, trots deras viktiga roll.
  • "Finns inte vi så kan ni inte jobba heller, jag tycker man ska lyfta oss mer och ge oss en klapp på axeln", säger hon.