"Assad-regimen behöver hårdvaluta"

1:56 min
  • Syriens ekonomiska kris är bakgrunden till Assad-regimens försök att driva in pengar från de som inte gjort militärtjänst och flytt från landet, säger Bitte Hammargren, senior medarbetare på Utrikespolitiska institutet. 
  • Motstridiga uppgifter från Syrien om huruvida indrivningarna kommer att verkställas. 
  • Många som flytt från Syrien kan ställas inför ett svårt dilemma: Att betala pengar till regimen eller riskera att släktingar förlorar sina hem.