Asylsökande rädda för att vaccinera sig

1:45 min

Många asylsökande vaccinerar sig inte mot covid-19. Anledningen är att de är rädda för att bli utvisade om de har kontakt med sjukvården. Asylsökande vågar inte ta vaccin mot covid-19. Det säger en asylsökande man i Dalarna i mellersta Sverige.

 – Jag är lite rädd att ta vaccin för om jag tar vaccinet och om jag hamnar i förvar, då kan jag lätt bli deporterad.

Har du upplevt det här problemet hos andra asylsökande som du känner?

– Jag känner några som är i min situation. De vill inte heller ta vaccinet. De vill ta vaccinet, men de vet att om de tar vaccinet så är det den här situationen som jag har berättat om.

Det har hänt att asylsökande tvingats att ta ett prov. Därför låter de bli att vaccinera sig. Det säger Agneta Romin jobbar med flyktingar i Dalarna. De vill inte vaccinera sig för att de tror att det kan göra det lättare att utvisa dem.

– Vi har ju en ganska stor grupp av unga afghanska ungdomar och där har det förekommit tvångsprovtagning inför försök till utvisningar. Och det har ju gjort att man är väldigt skeptisk och kanske inte vill vara vaccinerad eftersom det kan underlätta utvisning.

I förra veckan stoppades alla utvisningar till Afghanistan eftersom landet inte kan garantera att det är säkert att återvända dit just nu.