TANDVÅRD

Asylsökande står för en promille av besöken till Folktandvården

1:05 min
  • Av totala antalet patientbesök hos Folktandvården i Värmland förra året utgjorde andelen asylsökande en promille.
  • Andelen har minskat betydligt sen 2016 då de utgjorde knappt 5 procent av besöken.
  • Ann-May Broden, kommunikationschef på Folktandvården Värmland, säger att en felaktig bild lever kvar från den stora flyktingströmmen 2015-2016, att asylsökanden skulle gå före i kön.