Återstart för det nordiska samarbetet

7:01 min
  • Coronapandemin slog hårt mot det nordiska samarbetet när gränser stängdes och smittspridning och strategi började jämföras. 
  • Idag träffas det Nordiska rådet i Köpenhamn för att diskutera vilka lärdomar som kan dras och hur samarbetet ska förbättras igen. 
  • Hör reporter David Rasmusson som bevakar nordiska frågor.