Batteriskandalen

Återvinningsföretagets chef vill bli helt frikänd

0:35 min
  • En av männen som dömdes för sin inblandning i batteriskandalen har nu överklagat domen till högsta domstolen.
  • Det är chefen på batteriåtervinningsföretaget i Karlskoga som i tingsrätten dömdes till ett års fängelse för grovt miljöbrott,
  • En dom som hovrätten senare ändrade - där dömdes han till villkorlig dom för miljöbrott. och nu vill han alltså bli helt frikänd och har därför överklagat till högsta domstolen. Även hans advokat har överklagat hovrättens dom då han anser att han fick för lite ersättning.