POLISMYNDIGHETEN

Åtgärder för att poliser inte ska lämna yttre tjänst

2:08 min
  • Polismyndigheten ska bli bättre på att se till att poliser som jobbar i yttre tjänst, ute i lokalpolisområdena, inte lämnar sina uppdrag.

  • I dag finns en problematik med att de poliserna går till andra tjänster inom myndigheten, enligt en internrevision.

  • “Om man inte lyckas återrekrytera i samma omfattning som poliser byter tjänst så blir det vakanser”, säger Peter Ambroson, chef för polisens internrevision.

Det finns ungefär 100 lokalpolisområden i Sverige. Varje lokalpolisområde ska bland annat ha en ingripandeverksamhet – poliser i yttre tjänst som dygnet runt är redo att rycka ut på larm.

Lokalpolisområdena ska vara basen för polisens verksamhet, är det bestämt, och antalet poliser i yttre tjänst ska öka under de kommande åren.

Polisens internrevision inledde 2019 en granskning av den polisiära närvaron över landet, och har hittat brister som hotar den polisiära förmågan i lokalpolisområdena.

De allvarligaste bristerna handlar om att poliser tenderar att inte stanna kvar i yttre tjänst, utan rör sig inåt i myndigheten, och uppåt i organisationen.

– Det påverkar hela uppdraget, och det blir en fördröjning eftersom de nya poliserna som fylls på går utbildning. Så klarar man inte av rekryteringen så blir det ett underskott längst ut, säger Peter Ambroson, chef för polisens internrevision.

Rikspolischefen har därför nu inlett ett arbete för att komma åt problematiken. Det ska vara klart senast 30 juni 2022, och leds bland annat av myndighetens HR-chef Tomas Rosenberg.

Enligt honom är en grundläggande åtgärd att göra det mer attraktivt och statusfyllt att arbeta i yttre tjänst inom lokalpolisområdena. För det är ett uppdrag som behöver erfarna poliser.

Och för att nå dit vill myndigheten att poliser i yttre tjänst ska kunna jobba kvar och samtidigt utvecklas sin kompetens, säger Tomas Rosenberg.

– Man får ta på sig svårare arbetsuppgifter, men vi gör det på ett strukturerat sätt så man även har nytta av det i sin fortsatta karriär när man vill gå vidare på ett eller annat sätt, säger han.

En annan morot för poliser i yttre tjänst ska vara tillägg på lönen, något som testades redan förra året.

– Som ett styrmedel att belöna dom som kanske jobbar kvar längre i den yttre verksamheten, där vi ser ett kompetensbehov. Det är därför vi fått de här extra medlen för att höja polislönerna som regering och riksdag fattat beslut om, säger Tomas Rosenberg.