Småval

Åtgärdsprogram ska rädda den hotade tumlaren

1:01 min
  • Nu har havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett nytt åtgärdsprogram för den hotade småvalen - tumlaren.
  • Det innehåller flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna för de tre populationerna av tumlare som idag finns i svenska vatten.
  • En av åtgärderna rör frågan kring hur man ska minska bifångstriskerna, alltså när djur fastnar i nät och redskap på havsbotten, vilket bedöms vara det största hotet mot tumlare.