Coronaviruset

Åtta av tio vill ha vaccinkrav för vissa yrken

2:01 min
  • En majoritet av svenskarna anser att vaccinering mot covid-19 borde vara obligatorisk för vissa yrkesgrupper.
  • Det visar en opinionsundersökning från Novus som Sveriges Radio beställt.
  • I Sverige kan man enligt lag inte tvinga någon att ta vaccin, men region Örebros smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen, hon betonar att det är mycket viktigt att vårdpersonal vaccinerar sig.

– Det är otroligt viktigt att vård och omsorgspersonal gör det. Det handlar om att man får ett personligt skydd och det ger ett indirekt skydd för de äldre och sköra som man tar hand om inom vård och omsorg, säger Gunlög Rasmussen, som är smittskyddsläkare i Örebro.

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Radio tycker åtta av tio svenskar att det borde vara obligatoriskt med vaccin för vissa yrkesgrupper.

Flest tycker att vaccin skulle vara obligatoriskt för personal inom vård, äldreomsorg och hemtjänst.

I Sverige kan man enligt lag inte tvinga någon att vaccinera sig, men personal som inte vaccinerar sig kan tillfälligt få andra arbetsuppgifter.

På Smålands hemvård är hälften av de 25 anställda mycket tveksamma, eller emot, att ta vaccin. Margareta Svensson är en av dem som inte vill vaccinera sig.

– Nej det känns bara fel. Kommer det så långt får man byta yrke. Jag känner inte att jag vill göra det, det är framtaget så snabbt.

Att vaccinationsviljan i Sverige är hög berättade vi i Ekot igår, bara sex procent uppger att de inte vill vaccinera sig mot covid-19.

Men Tobias Baudin, förbundsordförande för fackförbundet Kommunal, där många inom äldrevård och hemtjänst är medlemmar, är medveten om att det finns arbetsplatser där många i personalen är skeptiska till vaccin.

– Det kan finnas arbetsplatser, till exempel vissa enheter på ett äldreboende där det finns ett större motstånd, men på totalen är det inte ett problem.

– Framför allt det man uppger är att man vill avvakta att vaccinera sig och se hur bra vaccinerna är.

Tobias Baudin säger att de i början fick mycket frågor om arbetsgivarna kan tvinga personal att vaccinera sig.

– Det kan de inte göra det är en grundlagsskyddad rättighet att säga nej till vaccin. Vi har inte fått några sådan fall att arbetsgivarna gjort omplaceringar.

När Kommunal i en enkät till medlemmarna frågade om de ville vaccinera sig svarade 13 procent att de inte ville ta vaccin.

Men Tobias Baudin säger att han tror att fler kommer att ta vaccin efter hand och nu får fackförbundet mest frågor från de som vill men inte får ta vaccin.

– Det största problemet nu är inte de förhållandevis väldigt få som inte vill vaccinera sig utan att vi inte har tillgång till vaccin. Medlemmarna i kommunal ropar efter vaccin och vill ha det så fort som möjligt.

Kristina Ahmale, som är VD på Smålands hemvård, säger att de inte kommer att tvinga någon att ta vaccinet.

– Det är ingen arbetsgivare som vill tvinga sin personal till någonting. Bara det lägger sig kommer de att vaccinera sig. De kommer att vaccinera sig det tror jag. De är rädda om de äldre, och sig själva så klart.