Efter Ekots granskning

Attendo ber om ursäkt och ska utbilda sina chefer

0:40 min
  • Vårdbolaget Attendo kommer utbilda sina chefer i uppförandekod och meddelarskydd, skriver bolagets vd Martin Tivéus på DN debatt.
  • Han ber också om ursäkt för att vårdbiträdet Stine Christophersen fick en erinran efter att ha slagit larm om missförhållanden på äldreboendet Sabbatsbergsbyn i Stockholm.
  • Attendos preliminära utredning visar att vården i början av pandemin på boendet, när anhöriga fick information om att smittade patienter skulle separeras från friska, inte fungerade på grund av smittoläget och brist på personal, skriver vd Martin Tivéus.