Trafik

Även Region JH säger nej till sänkt hastighet på E14

0:36 min
  • Nu har även Region Jämtland Härjedalen lämnat in ett yttrande till Trafikverket där de säger nej till verkets föreslagna hastighetssänkningar längs E14 genom Jämtland och Västernorrland.
  • Enligt regionen får en hastighetssänkning negativa effekter för både tillgängligheten och den regionala utvecklingen i länet.
  • Regionen anser att Trafikverket istället ska ta fram en plan för hur hastighetsbegränsningen på 100 kilometer i timmen kan bibehållas.

Tidigare har även Östersunds kommun sagt nej till förslaget.