Saknar utbildning

Även undersköterskor kan få ge vaccin mot covid-19

2:06 min
  • För att klara vaccinationerna mot covid-19 kommer flera regioner och privata vaccinatörer låta även undersköterskor injicera vaccin.
  • Det kan bli aktuellt i bland annat Region Norrbotten, Gävleborg och Dalarna.
  • ”Vi vet att vi redan nu har brist på personal både på sjukhusen och i primärvården”, säger Roger Larsson, chefsläkare i Region Dalarna. 

– Det är så oerhört stora volymer med vaccinationer framöver, inte minst i sommar, och vi vill att så många som möjligt kan göra viktiga arbetsuppgifter med bibehållen patientsäkerhet förstås, säger Roger Larsson, chefsläkare i Region Dalarna.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är det läkare och sjuksköterskor som får injicera vaccin, men uppgiften kan delegeras till till exempel en undersköterska, om personen bedöms ha kompetensen.

Förutom i Dalarna kan undersköterskor komma att vaccinera även i Norrbotten och Gävleborg, visar Ekots kartläggning. Region Västmanland tittar också på möjligheterna, och i Västra Götalandsregionen och Skåne är det upp till varje verksamhetschef.

Även hos en del privata aktörer med uppdrag att vaccinera kan det bli aktuellt, till exempel när Min doktor ska vaccinera på stadionmässan i Malmö. Det är först om det inte går att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor, säger verksamhetschefen Carina Nordqvist Falk.

– Om man gör det på det här väldigt säkra sättet med begränsat uppdrag, en ordentlig introduktion och uppföljning av att man behärskar tekniken, då tänker jag att det är betydligt säkrare att utföra hundra om dagen, än om man göra tio injektioner under det kommande året, säger hon.

Undersköterskor saknar utbildning i att ge injektioner i muskeln, men på Min doktor kommer de i så fall att få en internutbildning både i till exempel stickteknik och smittskydd. I Region Dalarna har en webbutbildning med avslutande prov tagits fram tillsammans med högskolan i Dalarna, säger chefsläkare Roger Larsson.

– Det är ytterst verksamhetscheferna på varje vårdcentral som säkerställer att den här personen som man delegerar att ge en intramuskulär injektion till, först får utbildning och sedan att personen får visa upp att den kan utföra arbetsuppgiften.